Szkoła Pływania SPORT-Figielski
WITAMY
O NAS
PŁYWANIE I STYLE PŁYWACKIE
NAUKA PŁYWANIA
EKSPRESOWA JEDNODNIOWA NAUKA PŁYWANIA
TRIATHLON I WODY OTWARTE
SWIM LESSONS AND COACHING
BASENY W WARSZAWIE
GALERIA
CENNIK
KONTAKT
ekspresowa nauka pływania dla dorosłych i dla dzieci
indywidualna nauka pływania
ekspresowa jednodniowa nauka pływania
grupowa nauka pływania
nauka pływania dla dorosłych
nauka pływania dla dzieci
nauka pływania dla niemowląt
nauka pływania dla rodzin
nauka pływania dla niepełnosprawnych
pływanie korekcyjne
pływanie sportowe
pływanie długodystansowe - triathlon i wody otwarte
pływanie w płetwach
karty pływackie
egzaminy, kursy i staże
karty pływackie
Organizujemy egzaminy na:
  • kartę pływacką
  • specjalną kartę pływacką, czyli tzw. "żółty czepek"

KARTA PŁYWACKA


Kartę pływacką może uzyskać osoba, która zda egzamin obejmujący:
  • przepłynięcie w wodzie stojącej 200 m w dowolny sposób i w dowolnym czasie, w tym przynajmniej 50 m na plecach, albo przepłynięcie z prądem wody 400 m w dowolnym czasie i w dowolny sposób, w tym przynajmniej 100 m na plecach,
  • skok do wody z wysokości co najmniej 0,7 m,
  • przepłynięcie pod lustrem wody przynajmniej 5 m w wodzie stojącej lub 15 m z prądem wody - start z wody.
Karta pływacka osoby niepełnoletniej ważna jest po poświadczeniu przez jednego z rodziców lub prawnego opiekuna. Poświadczenie to następuje przez złożenie podpisu na karcie pływackiej.


SPECJALNA KARTA PŁYWACKA ("ŻÓŁTY CZEPEK")

Specjalną kartę pływacką może uzyskać osoba pełnoletnia, która przedstawi aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pływania i nurkowania oraz zda egzamin obejmujący:
  • przepłynięcie w wodzie stojącej 1500 m i wykanie umiejętności pływania co najmniej dwoma stylami, w tym przepłynięcie minimum 200 m stylem grzbietowym i minimum 200 m kraulem,
  • skok do wody z wysokości co najmniej 0,7 m,
  • przepłynięcie pod lustrem wody 15 m z nurkowaniem na głębokość 3 m - start z wody.

Kartę pływacką i specjalną kartę pływacką bez obowiązku zdawania egzaminu może uzyskać osoba, która ukończyła 12 lat oraz posiada aktualną klasę sportową w pływaniu (wydaje się je na podstawie dokumentu właściwego organu Polskiego Związku Pływackiego) oraz członków WOPR posiadających uprawnienia ratownicze.

Egzaminy odbywają się na pływalniach przy ul. Rokosowskiej 10, przy ul. Ksprzaka 1/3,  przy ul. Esperanto 5 oraz przy ul. Księcia Trojdena 2C

INFORMACJA I ZAPISY
Jeżeli chcesz zapisać się na egzamin na kartę pływacką lub specjalną kartę pływacką, wyślij zapytanie mailem na adres grzegorz.figielski@sport-figielski.pl lub SMS-em na numer 794 38 88 42.
Sprawdź w PLANIE ZAJĘĆ dostępność egzaminatora.

 
WITAMYO NASPŁYWANIE I STYLE PŁYWACKIENAUKA PŁYWANIAEKSPRESOWA JEDNODNIOWA NAUKA PŁYWANIATRIATHLON I WODY OTWARTESWIM LESSONS AND COACHINGBASENY W WARSZAWIEGALERIACENNIKKONTAKT