Organizujemy egzaminy na:

  • kartę pływacką
  • specjalną kartę pływacką, czyli tzw. "żółty czepek"


KARTA PŁYWACKA

Kartę pływacką może uzyskać osoba, która zda egzamin obejmujący:

  • przepłynięcie w wodzie stojącej 200 m w dowolny sposób i w dowolnym czasie, w tym przynajmniej 50 m na plecach, albo przepłynięcie z prądem wody 400 m w dowolnym czasie i w dowolny sposób, w tym przynajmniej 100 m na plecach,
  • skok do wody z wysokości co najmniej 0,7 m,
  • przepłynięcie pod lustrem wody przynajmniej 5 m w wodzie stojącej lub 15 m z prądem wody - start z wody.

Karta pływacka osoby niepełnoletniej ważna jest po poświadczeniu przez jednego z rodziców lub prawnego opiekuna. Poświadczenie to następuje przez złożenie podpisu na karcie pływackiej.


SPECJALNA KARTA PŁYWACKA

Specjalną kartę pływacką może uzyskać osoba pełnoletnia, która przedstawi aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pływania i nurkowania oraz zda egzamin obejmujący:

  • przepłynięcie w wodzie stojącej 1500 m i wykanie umiejętności pływania co najmniej dwoma stylami, w tym przepłynięcie minimum 200 m stylem grzbietowym i minimum 200 m kraulem,
  • skok do wody z wysokości co najmniej 0,7 m,
  • przepłynięcie pod lustrem wody 15 m z nurkowaniem na głębokość 3 m - start z wody.

Kartę pływacką i specjalną kartę pływacką bez obowiązku zdawania egzaminu może uzyskać osoba, która ukończyła 12 lat oraz posiada aktualną klasę sportową w pływaniu (wydaje się je na podstawie dokumentu właściwego organu Polskiego Związku Pływackiego) oraz członków WOPR posiadających uprawnienia ratownicze.

Egzaminy odbywają się na pływalniach przy ul. Rokosowskiej 10, przy ul. Kasprzaka 1/3,  przy ul. Esperanto 5 oraz przy ul. Księcia Trojdena 2C


INFORMACJA I ZAPISY

Jeżeli chcesz zapisać się na egzamin na kartę pływacką lub specjalną kartę pływacką, wyślij zapytanie mailem na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub SMS-em na numer 794 38 88 42. Sprawdź w PLANIE ZAJĘĆ dostępność egzaminatora.